Enviament de cartes al Arquebisbat de Barcelona.

En l’assemblea oberta del 6 d’abril, com a Acció Llibertària de Sants, vàrem llençar una acció pròpia en què convidàvem a tothom qui es volgués sumar: L’enviament massiu de cartes a l’arquebisbe de Barcelona mostrant la nostra opinió sobre la responsabilitat de l’església en aquesta i en qualsevol llei que pretén regular el cos de la dona.

Adjuntem un model de carta, en la que s’inclou l’adreça, i convidem a fer-ne ús d’aquesta o a redactar-ne una pròpia donant carta blanca a la pròpia creativitat, tan escrita com visceral.

———————————————————————————————

6 de Abril de 2014
Arzobispado de Barcelona
c/ del Bisbe, 5
08002 Barcelona

A la atención del cardenal arzobispo, sr. Lluís Martínez Sistach y, por si acaso, a su obispo auxiliar también, sr. Sebastià Taltavull Anglada:

Señor, me dirijo a usted debido a la grave situación actual que, personalmente, me produce una desazón intensa.

El gobierno actual está promoviendo una ley, no muy aceptada socialmente, en la que se define la casuística en que una mujer puede realizar una interrupción del embarazo. En dicha ley, en que la protección de la vida del no-nato está por encima de todo, incluso por encima de él mismo porque no importa que éste vaya a tener una vida digna o no, la libertad de la mujer a decidir si quiere o no ser madre se ve totalmente eliminada.

Y, ¿qué pasa si una mujer no quiere ser madre? ¿o no tiene las condiciones económicas para poder serlo? ¿qué pasa allí donde las mujeres no pueden abortar libre y gratuitamente?

No sé si es usted consciente o no, la información no siempre llega a todo el mundo y creo que en la bíblia no sale escrito, pero el aborto en condiciones inadecuadas es la primera causa de muerte no natural en el mundo.

Entonces, y aquí viene mi pegunta, pregunta que me genera esta angustia insoportable que me pesa día a día: ¿Siendo Dios un defensor de la vida, porque la Iglesia está siempre detrás de estas leyes que limitan la vida de las mujeres?

Gracias a Dios, valga la redundancia, Dios todo lo ve y todo lo sabe y por eso es guía del hombre. El ser humano, ser endeble y estúpido, requiere contínuamente de la aprobación del Señor y su castigo, en caso de mal hacer. La Iglesia, que dice ser la transmisora de la palabra de Dios en la tierra (un mero intermediario, vamos) está compuesta por un conjunto seres humanos; es decir, no deja de ser, en definitiva, una muestra colectiva de la idiotez humana. Y de ahí, por ende, su hipocresía al decir que “defiende la vida” por orden del señor. O su estupidez sin más.

Y yo me pregunto, ¿A qué espera Dios para mandar un castigo ejemplar a la Iglesia por su imbecilidad ilimitada y, sobretodo, por su responsabilidad clarividente detrás de las muertes de estas mujeres? Y del nacimiento de bebés desgraciados.

Mientrastanto, dado que nunca se sabe cuando el Señor aplicará sus quehaceres, reciba usted, como representante esclesiástico, mi más profundo desprecio como muestra del desagradable asco que me genera su poca consideración por la vida humana en general.

Nunca suya, ni suyo,”

———————————————————————————————

En català:

“A la atenció del cardenal arquebisbe, sr. Lluís Martínez Sistach i, per si de cas, al seu bisbe auxiliar també, sr. Sebastià Taltavull Anglada:

Senyor, em dirigeixo a vostè a causa de la greu situació que, personalment, em produeix un neguit intens.

El govern actual està promovent una llei, no molt acceptada socialment, en la qual defineix la casuística en que una dona pot realitzar una interrupció del embaràs. En dita llei en que la protecció de la vida del no-nat està per sobre de tot, inclús per sobre d’ell mateix perquè no importa que aquest vagi a tenir una vida digna o no, la llibertat de la dona a decidir si vol o no ser mare es veu totalment eliminada.

I, que passa si una dona no vol ser mare? O no té les condicions econòmiques per ser-ho? Que passa allà on les dones poden avortar lliure i gratuïtament?

No se si és vostè conscient o no, la informació no sempre arriba a tothom i crec que a la Bíblia no surt escrit, però l’avortament en condicions inadequades és la primera causa de mort no natural en el món.

Aleshores, i aquí ve la meva pregunta, pregunta que em genera aquesta angustia insuportable que em pesa dia a dia: Éssent Déu un defensor de la vida, perquè l’església està sempre darrere d’aquestes lleis que limiten la vida de les dones?

Gràcies a Déu, valgui la redundància, Déu tot ho veu i tot ho sap i es per això que és guia del home. L’ésser humà, ésser frèvol i estúpid, requereix contínuament de l’aprovació del Senyor i el seu càstig, en cas de fer el mal. L’església, que diu ser la transmissora de la paraula de Déu a la terra (un pur intermediari, vaja) està composada per un conjunt d’éssers humans; és a dir, no deixa de ser, en definitiva, una mostra col·lectiva de la idiotesa humana. I d’aquí, per tant, la seva hipocresia al dir que “defensa la vida” per ordre del Senyor. O estupidesa sense més.

I jo hem pregunto: A que espera Déu per enviar un càstig exemplar a l’església per la seva imbecil·litat il·limitada i, sobretot, per la seva responsabilitat clarivident darrera de les morts d’aquestes dones? I del naixement de nadons desgraciats.

Mentrestant, donat que mai se sap quan el Senyor aplicarà els seus deures, rebí vostè com representant eclesiàstic, el meu més profund menyspreu com a mostra del desagradable fàstig que em genera la seva poca consideració per la vida humana en general.

Mai seva, ni seu,”

———————————————————————————————

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s